Pääkallokelit

Liukastumiset numeroina

Liukastumiset numeroina

Kaatumiset ja liukastumiset ovat Suomen tavallisimpia tapaturmia. Vuosittaisista 1 100 000 tapaturmasta (v. 2009) reilu kolmannes on kaatumisia tai liukastumisia.

Arvioista riippuen jopa kaksi kolmannesta liukastumisista tapahtuu talvikelillä, jäisillä tai lumisilla alustoilla. Joulu- ja maaliskuun välisenä aikana ulkosalla lasketaan sattuvan 15 000–22 000 liukastumistapaturmaa kuukaudessa. Määrä on todellisuudessa vielä suurempi, sillä jalankulkijoiden yksittäisonnettomuudet jäävät osin onnettomuustilastoinnin ulkopuolelle. Esimerkiksi tieliikenneonnettomuuksiin lasketaan vain sellaiset henkilö- tai omaisuusvahinkoon johtaneet tapaturmat, jotka ovat sattuneet liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo.

Vuodeosastohoitoa sairaalassa tarvitsee joka vuosi noin 5000 lumi- tai jääkelillä liukastunutta henkilöä. Onkin niin, että suuri osa kuluista aiheutuu pienestä osasta vakavimpia liukastumistapaturmia.

Työmatkoilla liukastellaan

Työmatkatapaturmia sattuu Suomessa eniten liukkaiden kelien aikaan, marras–maaliskuussa. Yhteensä liukkaiden kelien vuoksi sattuu noin 18 000 vuosittain. Suurin osa työmatkatapaturmista sattuu työikäisille, 40–59-vuotiaille naisille, lähes kaksinkertainen määrä miehiin verrattuna.

Liukastumisia, kompastumisia ja kaatumisia on kolme neljäsosaa työmatkatapaturmista.

 

Ikäihmiset riskiryhmänä

Liukastumisonnettomuuksien suurin riskiryhmä ovat vanhukset. Ikäihmisillä kaatumisen seuraukset voivat monesta eri syystä olla erityisen kohtalokkaita: vanhan ihmisen reaktiot ovat usein nuorta hitaampia, suojaamisrefleksit eivät ehkä ehdi toimia, luusto ei kestä iskuja yhtä hyvin kuin nuoremmilla ja toipuminenkin on hitaampaa.

Pelkkä kaatumisen varominen aiheuttaa monille lihasten jännitystiloja ja liukastumistapaturmien pelko aiheuttaa ikäviä kerrannaisvaikutuksia. Kun liikkeelle ei uskalleta lähteä, toimintakyky alenee. Pitkittyessään tilanne heikentää ikääntyneiden ja liikkumis- ja toimimisrajoitteisten henkilöiden itsenäisen asumisen edellytyksiä.

Liukastumisista aiheutuvien pään vammojen suurin riskiryhmä ovat vanhukset. Heidän lisäkseen kaatumisia sattuu myös herkästi pienille lapsille.

Liukastumisten tapaturmatyypit

Yleisimpiä liukastumisten aiheuttamia vammoja ovat nyrjähdykset ja venähdykset (37 %) sekä mustelmat ja ruhjeet (25 %). Luunmurtumia on liukastumisvammoista 14 %. Vaikka vain noin viisi prosenttia kaatumisista aiheuttaa murtuman, syntyy kaatumisten suuren määrän vuoksi murtumia paljon, noin 15 000 vuosittain Jos luita liukastuessa murtuu, yleisimmin on kyseessä ranne, kyynärlisäke, olkavarren yläosa, nilkka, sääri tai polvilumpio.

Osa liukastumisista aiheuttaa pään vamman. Kaatuminen on yleisin aivovamman ulkoinen syy kaikissa ikäryhmissä. Noin 65 % sairaaloissa hoidettavista vakavammista aivovammoista syntyy kaatumisen ja putoamisen seurauksena. Kokonaisuudessaan aivovammoja syntyy kaatumisen seurauksena noin parikymmentätuhatta vuosittain.

Kaatumiset ja liukastumiset aiheuttavat myös nivelten sijoiltaanmenoja ja päävammoja, joista voi seurata pitkäaikaista haittaa.