Pääkallokelit

Liukastuminen

2616_rajattu_kikkailtu

Se tavallisin tapaturma

Talvella liukastumisen riski koskettaa meitä jokaista. Kaatumiset ja liukastumiset ovat Suomen tavallisimpia tapaturmia. Vuosittaisista 1 100 000 tapaturmasta (v. 2009) reilu kolmannes on kaatumisia tai liukastumisia. Joulu- ja maaliskuun välisenä aikana ulkosalla lasketaan sattuvan 15 000–22 000 liukastumistapaturmaa kuukaudessa.

Talvisen liukastumistapaturman taustalla voivat olla keliolosuhteet, talvikunnossapidon puutteet, kiire, vääränlaiset jalkineet tai puutteelliset varusteet, liikkumis- tai toimintarajoitteet tai heikko fyysinen kunto ja tasapaino-ongelmat.

Liukastumisia voi ehkäistä ennalta kiinnittämällä huomioita mainittuihin asioihin.

  • Tasapainoharjoitteilla lisätään omaa kehonhallintaa ja vähennetään sitä kautta liukastumisia.
  • Turvallisempi kaatumistapa tulee avuksi, kun kaikesta huolimatta maan vetovoima voittaa.
  • Talvikunnossapito on pääosin kuntien ja kiinteistön omistajien vastuulla. Sillä on suuri merkitys siihen, kuinka turvallista liukkailla keleillä liikkuminen on.
  • Jalkinevalinnoilla jokainen voi vaikuttaa omaan pystyssä pysymiseensä.