Pääkallokelit

Talvikunnossapito

talvikunnossapito

Liukastumisten ennaltaehkäisy kannattaa

 

Talvikunnossapidon taso vaikuttaa jalankulkijan liikkumiseen iästä ja toimintakyvystä riippumatta. Liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön arjessa puutteellinen talvikunnossapito voi kuitenkin muodostaa ylipääsemättömän esteen, jos kulkureitit katkeavat tai peruspalveluiden saavuttaminen estyy.

Liukastumistapaturmista aiheutuneet kustannukset ovat viisinkertaiset verrattuna katujen kunnossapidon kustannuksiin. Kävelyreittien ja pihojen kunnossapito, liukkaudentorjunta sekä valaistus maksavat siis nopeasti itsensä takaisin terveysmenojen säästöinä.

• Pieni, mutta olennainen huollettava alue on kulkuyhteys liikennevalon painonapille.

• Myös bussipysäkkien ja joukkoliikenteen asemien lumettomuudesta ja liukkauden estosta tulee huolehtia.

• Liikennevaloissa ja suojateillä ajoradan ylittäminen voi olla rollaattorilla tai pyörätuolilla liikkuville mahdotonta, jos suojatien reunaan kasautuneet lumet ja polanne katkaisevat reitin.

• Kulkureittien esteettömyys on syytä huomioida myös lumen välivarastointipaikkoja suunniteltaessa.

• Auraamaton jalkakäytävänpätkä tai ajotien lumien auraaminen jalkakäytävälle haittaa erityisesti pyörätuolilla tai rollaattorilla liikkuvaa tai lastenvaunujen työntäjää.

• Lunta ei saa kasata invaparkkipaikalle

• Valaistus lisää turvallisuutta. Tärkeintä on valaista hyvin kulkureitit, sisäänkäynnit, portaat, luiskat ja opasteet.

• Rakennusten aula- tai eteistiloissa on hyvä olla istumapaikkoja, jotta kenkien liukuesteet on turvallista laittaa paikoilleen tai ottaa pois

”Ei talvikunnossapitoa”

 

Jalankulkureitin hoitamatta jättämisestä talvella ilmoitetaan tyypillisesti ”Ei talvikunnossapitoa” -kyltillä. Esimerkiksi portaiden yhteydessä kyltti ei riitä näkövammaisille käyttäjille. Huoltamattomiin portaisiin tulisikin sijoittaa puomi pääsyä estämään.

Liukasta voi olla yhtä hyvin suojasäällä kuin paukkupakkasilla ja niin lumesta kuin jäästä johtuen. Jalankulkijan liukastumisriskiä lisäävät tilanteet, joissa liukkautta on hankala havaita. Jääpinnan päälle satanut lumi, räntä tai vesi liukastaa pintaa entisestään ja haittaa liukkauden huomaamista.

Vaikka talvi olisi lauha ja lumipeite jäisi vähiin monin paikoin, ei liukkaus ole menneen talven lumia. Nollan molemmin puolin liikkuvissa lämpötiloissa katujen liukkauden arvioidaan jopa lisääntyvän. Myös lumettomuuden pidentämä pimeys voi lisätä liukastumisriskiä.