Pääkallokelit

SE TAVALLISIN TAPATURMA

Kaatumiset ja liukastumiset ovat Suomen tavallisimpia tapaturmia. Vuosittaisista 1 100 000 tapaturmasta (v. 2009) reilu kolmannes on kaatumisia tai liukastumisia.

Talvella liukastumisen riski koskettaa meitä jokaista. Talvisen liukastumistapaturman taustalla voivat olla keliolosuhteet, talvikunnossapidon puutteet, kiire, vääränlaiset jalkineet tai puutteelliset varusteet, liikkumis- tai toimintarajoitteet tai heikko fyysinen kunto ja tasapaino-ongelmat.

Arvioista riippuen jopa kaksi kolmannesta liukastumisista tapahtuu talvikelillä, jäisillä tai lumisilla alustoilla. Joulu- ja maaliskuun välisenä aikana ulkosalla lasketaan sattuvan 15 000–22 000 liukastumistapaturmaa kuukaudessa. Määrä on todellisuudessa vielä suurempi, sillä jalankulkijoiden yksittäisonnettomuudet jäävät osin onnettomuustilastoinnin ulkopuolelle. Esimerkiksi tieliikenneonnettomuuksiin lasketaan vain sellaiset henkilö- tai omaisuusvahinkoon johtaneet tapaturmat, jotka ovat sattuneet liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo.

Lue lisää »